Ons verkiezingsprogramma werd gebundeld onder 4 kernthema's waarvoor we concrete haalbare voorstellen die we in de volgende legislatuur voor u willen realiseren.