Wij willen weten wat u bezighoudt en antwoorden geven op jullie vragen. Wij willen een As op maat voor al zijn inwoners. Uw mening telt voor ons en wij willen hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee houden. Samen met jullie willen we jullie noden optimaal in kaart brengen, hier oplossingen voor bieden en zo jullie inspraak vergroten.

Samen willen we werken aan een gemeente As waar iedereen zich goed voelt, zijn mening kan en durft geven en antwoord krijgt op al zijn vragen. Volgende programmapunten stellen wij hiervoor voorop:

 • De verschillende communicatiekanalen uitbreiden en vertrouwd maken bij al de inwoners zodat iedereen deze optimaal kan gebruiken. We denken hierbij aan:
  • het realiseren van een vlot werkend onthaal en/of digitaal loket waar vragen, bemerkingen, bezorgdheden, telefoons, e-mails,… op korte termijn doorgespeeld worden aan de juiste personen en beantwoord worden.
  • een efficiëntere communicatie via de website, nieuwsbrieven, sociale media, apps,…
  • het opstarten en installeren van praatcafés, lokale wijkmomenten en vergaderingen zodat we de wederzijdse betrokkenheid nog meer kunnen vergroten en directer op de specifieke noden per wijk kunnen inspelen.
 • Wij willen werken aan een opwaardering van de verschillende adviesraden, zodat we elke aangesloten vereniging de ondersteuning kunnen geven die ze verdienen. Concreet denken we hierbij aan:
  • de noodzakelijke hulp bij het verwerken van subsidiedossiers.
  • een betere ondersteuning van onze verenigingen en vzw’s.
 • Werken zijn noodzakelijk maar veroorzaken helaas ook hinder aan omwonenden en handelaars, zeker wanneer de communicatie spaak loopt. Wij willen jullie hier zo veel en zo goed mogelijk op voorbereiden en zo de overlast tot een minimum te Dit willen we doen door:
  • een tijdig overleg met de betrokken inwoners en belanghebbenden.
  • effectief rekening te houden met jullie zorgen en opmerkingen.
  • te zoeken naar logische omleidingsroutes.
  • een gerichte communicatie bij elke vorm van werkzaamheden om iedereen voldoende op de hoogte te houden van wijzigingen en dergelijke.
 • Wij willen luisteren naar jullie noden en bemerkingen en zullen de verschillende mogelijkheden onderzoeken om jullie hierin te steunen.