De huidige verkeersproblematiek is een thema dat leeft in onze gemeente. Ook in onze dorpskernen merken we dat de auto steeds prominenter aanwezig is. Dit terwijl een dorpscentrum een plaats zou moeten zijn waar net wonen en verblijven moet domineren en waar de verkeersfunctie een ondergeschikte rol moet krijgen. Hoog tijd om resoluut de kaart van de langzame weggebruiker te trekken en het ongewenst doorgaand (vracht-) verkeer te mijden uit onze centra. 

Ons doel is samen te werken aan een verkeersveilig As waar iedereen zich op een zorgeloze en veilige manier kan verplaatsen. Om dit te realiseren, stellen we volgende programmapunten aan jullie voor:

 • Wij willen luisteren naar uw noden en vragen op gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit. Dit doen we door in te zetten op een efficiënt meldpunt via een digitaal loket en het organiseren van buurtbabbels.
 • Het oprichten van een mobiliteits- en toegankelijkheidscommissie om het nodige deskundig advies te geven bij lopende mobiliteitsdossiers maar ook om de vragen van de bewoners verder te onderzoeken.
 • Wegenwerken zijn noodzakelijk maar veroorzaken helaas ook hinder aan omwonenden en handelaars. Om deze overlast tot een minimum beperken staan wij garant voor een transparante communicatie, tijdige overlegmomenten en logische omleidingsroutes .
 • De verkeersveiligheid in onze dorpscentra moet en kan beter. Dit willen wij doen door:
  • Het doorgaand vrachtverkeer te mijden in onze volledige gemeente. Het plaatsen van verbodsborden is hierbij niet voldoende. De oplossing voor dit probleem is volgens ons het plaatsen van ANPR-camera’s.
  • De centrumvernieuwing biedt de mogelijkheid om de verkeersveiligheid in het centrum te verhogen door meer ruimte te geven aan de langzame weggebruiker. Deze kans willen we met beide handen grijpen.
  • Sluipverkeer hoort niet thuis in woonstraten. In samenspraak met de betrokken inwoners willen wij dan ook zoeken naar de gepaste oplossing.
  • De openbare ruimte te ontwerpen zodat ze maximaal toegankelijk is voor senioren en mensen met een beperking.
  • Onze woonstraten zo in te richten dat een hoge snelheid onmogelijk is.
 • Samen met de scholen willen we verkeersveiligheidsacties op touw te zetten en willen we voor elke school een degelijk schoolvervoersplan
 • Wij trekken resoluut de kaart van de langzame weggebruiker en willen het fietsgebruik extra promoten door:
  • op zoveel mogelijk plaatsen vrijliggende fietspaden aan te leggen.
  • in te stappen in een deelfietsensysteem, zo kan iedereen op elk moment rekenen op een goede, veilige en goed onderhouden fiets tegen een lage prijs.
  • de verschillende functies (gemeentehuis, sporthal, scholen,…) in onze gemeente goed bereikbaar te maken door de realisatie van trage wegen en binnendoorroutes die enkel toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers.
  • van het Kolenspoor dé fietsverbinding van Midden-Limburg te maken en dit volgens het ABC-principe (Autovrij, Belevingsvol en Comfortabel).
  • de verschillende recreatieve fietsknooppunten uitrusten naar de normen van de fietser (fietspomp, schuilplaats, zitbanken,…)
  • veilige fiets- en voetgangersoversteken te voorzien daar waar nodig.
  • het opmaken van een globaal fiets- en voetpadenplan voor de (her-)aanleg en het gericht onderhoud van alle fiets- voetpaden in onze gemeente
 • De verschillende bushaltes in onze gemeente uitrusten als volwaardige mobiliteitspunten. Door de bushaltes uit te rusten met veilige en overdekte fietsenstallingen willen we ‘multimodaliteit’ promoten. Daarnaast willen we elke bushalte toegankelijk maken voor personen die minder mobiel zijn.