We kunnen niet ontkennen dat we leven in een gemeente met veel ontspanningsmogelijkheden, enerzijds dankzij de inzet van de gemeentelijke diensten, anderzijds nog meer door de adviesraden en de vele vrijwilligers in onze gemeente. Toch zijn we ervan overtuigd dat het nog beter kan en er zeker nog ruimte is voor verbetering. We willen dit dan ook samen met jullie realiseren.

We hopen samen  met jullie te kunnen werken aan een gemeente waar iedereen kansen krijgt om te ontspannen, te groeien en te ontwikkelen op de manier die hem of haar het beste ligt. Hiervoor stellen we volgende programmapunten voorop:

 • De stationssite, die dienst doet als toegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen staat in schril contrast met het succes van de andere toegangspoorten. Wij willen de stationssite dan ook terug laten uitbloeien tot dé toeristische trekpleister van onze gemeente. In plaats van telkens weer dure studies en masterplannen te laten opmaken kiezen wij voor haalbare realisaties op korte termijn:
  • samen met een externe partner willen wij fietsen en bromfietsen verhuren op deze locatie.
  • de open ruimte tussen de fietsbrug en het stationsgebouw leent zich perfect voor het plaatsen van een
  • een veilige verbinding realiseren tussen de stationssite, de vrijetijdscampus, het speel- en sportbos en het centrum.
 • Wij willen de belevingskwaliteit en het comfort van het speel- en sportbos Dit is mogelijk door:
  • het bos toegankelijker te maken door een toegangsweg te voorzien voor mensen met kinderwagens of mensen die minder mobiel zijn.
  • bijkomende vuilnisophalingen te organiseren in de drukke periodes
  • lockers te plaatsen aan de sporthal of aan het gemeenschapscentrum. Op die manier kan je als loper al je spullen veilig opbergen en met een gerust hart gaan lopen.
  • het voorzien van ecologische toiletten.
 • Samen met de jongeren willen wij hun vrijetijdsaanbod uitbreiden en optimaliseren. Het jeugdhuis gaat terug naar de jeugd zodat zij opnieuw de kans krijgen om zelfstandig een volwaardige jeugdhuiswerking op te starten.
 • Het uitbreiden en onderhouden van de speeltuintjes in elke wijk.
 • Wij willen een grondige evaluatie van de verschillende subsidiereglementen en willen de drempel verlagen om projecten te kunnen indienen.
 • Onze senioren verdienen een ondersteuning op maat opdat zij hun ‘thuis’ kunnen behouden. Dit willen we bereiken door:
  • in te zetten op buurtwerkingen en samen met zorgpartners en verenigingen zoals OKRA en Samana trachten om eenzaamheid en isolement tegen te gaan.
  • voldoende opleidingsmomenten te organiseren omtrent de digitalisering in kader van levenslang leren.
  • te communiceren met senioren op maat van hun behoeftes.
 • Het oprichten van een Een plaats waar verenigingen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die willen helpen elkaar gemakkelijk kunnen vinden en contacteren.