Het mooiste compliment dat je een bestuur kan geven is dat je als inwoner trots bent op je gemeente. Ook wij zijn best trots om in As te mogen wonen, maar wij zijn ons er wel van bewust dat dit niet voor iedereen geldt en er zeker nog vele werkpunten zijn. Wij zijn van mening dat iedere inwoner van As en Niel-bij-As trots mag zijn op zijn wijk of gemeente. Onze doelstelling is dan ook dat iedereen de kans krijgt om in onze gemeente te mogen en kunnen wonen op maat van zijn behoeften.

Ons doel is samen te werken aan een As waar iedereen zich welkom en thuis voelt.  Om dit te realiseren, stellen we volgende programmapunten voor:

 • Het uitwerken van een efficiënt onderhoudsplan voor alle wijken in onze gemeente. Voor ons is iedere wijk even belangrijk en heeft elke inwoner recht op een wijk om trots op te zijn.
 • Onze technische dienst moet optimaal ingezet worden voor hun taken binnen onze gemeente. Indien dit betekent dat er hiervoor bijkomende ondersteuning nodig is, willen wij hiervoor de nodige stappen ondernemen om een goede werking te blijven garanderen.

 • Afval blijft voor elke gemeente een belangrijke uitdaging. Wij willen ons engageren voor een optimaal afvalbeleid. Samen met jullie en de bevoegde instanties willen we samenwerken om ons afval op de meest efficiënte en duurzame manier te verwerken.
  • Het probleem van sluikstorten verdient een strengere aanpak.
  • We gaan resoluut de strijd aan tegen zwerfvuil via campagnes, handhaving en jaarlijkse acties. Hiervoor doen we een beroep op de milieuadviesraad en worden de scholen betrokken om een voorbeeldfunctie te creëren.
  • Wij willen onderzoeken in welke mate de goede recycleerders kunnen beloond worden.
 • Onze beide kerkhoven verdienen een grondige opknapbeurt, met de nodige aandacht voor de toegankelijkheid voor de minder mobiele bezoekers. Ook ijveren wij voor een sterrenweide op beide kerkhoven, zodat ook ouders van kindjes die tijdens de zwangerschap overlijden een plaats krijgen om te rouwen.
 • Om de diversiteit van onze gemeente te behouden zullen wij erop toezien dat wonen in onze gemeente betaalbaar blijft voor iedereen. Projecten die hiertoe bijdragen verdienen zeker onze aandacht. We zien het dan ook als taak van het bestuur om erop toe te zien dat deze projecten op maat van de gemeente blijven en geen buitensporige proporties aannemen.
 • Het huidige systeem van buitenschoolse kinderopvang moet dringend kritisch bekeken worden en bijgestuurd waar nodig. Wij denken hierbij aan:
  • Het capaciteitsaanbod beter afstemmen op de huidige vraag.
  • Het inschrijvingssysteem evalueren en aanpassen waar nodig.