In de week van 6 mei 2019 werden er op verschillende zijstraten van de Hoogstraat in Niel-bij-As verkeersborden geplaatst met de melding “Attentie, WhatsApp buurtpreventie”. Ondanks er duidelijk werd opgenomen in het afsprakencharter, dat werd goedgekeurd op het schepencollege van 10 augustus 2018, dat het noodzakelijk is om inwoners van de betrokken straten ook effectief op de hoogte te stellen van dit initiatief, waren een hele hoop inwoners verrast. Zo ook gemeenteraadslid Jan Baeten die in de Grotstraat woont.

Het invoeren van buurtpreventienetwerken in onze gemeente is een goed voorbeeld van burgerinitiatief in onze gemeente, hetgeen kan zorgen voor een groter veiligheidsgevoel. Wel lijkt het noodzakelijk dat het gemeentebestuur samen met de coördinatoren van de verschillende zones, alle inwoners binnen de zone informeren over het bestaan van dit netwerk. Dit is in dit geval duidelijk niet gebeurd.

Op de gemeenteraad van mei 2019 werd dan ook door raadslid Jan Baeten in naam van de CD&V-fractie de vraag gesteld aan de  bevoegde schepen waarom de verschillende verkeersborden geplaatst werden in straten waarvan niet alle inwoners op de hoogte gesteld werden van het bestaan van deze netwerken, desondanks dit als één van de voorwaarden was zoals opgenomen in het afsprakencharter. Tevens werd de vraag gesteld welke bijkomende acties de gemeente nog wil ondernemen om de werking van deze buurtpreventienetwerken bekend te maken bij alle inwoners?

Aangezien wij als partij graag constructief meedenken aan dit verhaal, hebben we dan ook al enkele voorstellen hieromtrent gedaan:

 • Een duidelijke communicatie via de verschillende informatiekanalen van de gemeente omtrent zowel het oprichten van een nieuw buurtpreventienetwerk als een overzicht van de bestaande buurtpreventienetwerken en de bijhorende contactgegevens. Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met de GDPR wetgeving. Daarom stellen wij voor dit via anonieme emailadressen te doen, bv. BPN_zevenhuizen@gmail.com
 • De gemeentelijke website dient voorzien te worden van de beschikbare informatie omtrent deze buurtpreventienetwerken:
  • Kaartoverzicht met een duidelijke afbakening van de verschillende zones
  • Contactgegevens van de verschillende coördinatoren
  • Een digitaal inschrijvingsformulier om zich in te schrijven in een netwerk
  • De nodige documenten ook digitaal beschikbaar maken (reglement, folder, …)
 • Tot slot zouden we willen voorstellen om als gemeente geen borden meer te plaatsen in straten waarbij niet alle bewoners op de hoogte gebracht zijn va het bestaan van het buurtpreventienetwerk in hun straat. Dit om verwarring te vermijden.

Als reactie op deze mondeling vraag liet burgemeester Seurs weten dat er op korte termijn een nieuw overleg gepland wordt met de coördinatoren van de verschillende zones. Tevens werd beloofd dat zowel op de gemeentelijke website als in de volgende Info As er opnieuw over gecommuniceerd zal worden.

Wij kijken er alvast naar uit.

Meer informatie over de buurtpreventienetwerken in onze gemeente vind je op de gemeentelijke website.
De volledige vraag die wij als fractie stelden aan het bestuur vind je hier terug.

 • Politie & veiligheid
 • Wijken & buurten