Tijdens de gemeenteraad van 19 december 2019 werd op de gemeenteraad de meerjarenplanning voor onze gemeente voor de periode 2020-2025 voorgelegd. We zouden dit meerjarenplan mogen beschouwen als het ‘eindwerk’ van de meerderheid, na een jaar van studeren en het analyseren van de behoeftes van onze inwoners. Als CD&V-fractie hadden wij tijdens de installatievergadering reeds een uitgebreide nieuwjaarsbrief bezorgd met onze wensen en aandachtspunten die we graag hadden verwerkt gezien in dit meerjarenplan.

We hebben dan ook met de nodige trots mogen vaststellen dat enkele van onze actiepunten effectief zijn opgenomen in de meerjarenplanning. Het gemeentebestuur mag dan ook zeker op onze medewerking rekenen bij het effectief realiseren van deze actiepunten, hetgeen echter niet uitsluit dat wij ook deze punten kritisch zullen bekijken en zullen vragen om bijsturing indien we dit nodig achten.  

Ondanks enkele lichtpuntjes in de meerjarenplanning hebben we als fractie toch besloten om tegen het meerjarenplan van de gemeente te stemmen. Wij moeten helaas vaststellen dat, ondanks de ronkende verkiezingsbeloftes van Voluit!, het overgrote deel van het beleid ongewijzigd wordt verdergezet. De centrumvernieuwing blijft het paradepaardje en slokt de grootste hap uit het budget op, dit ondanks de duidelijke wens van onze inwoners om ook vol in te zetten op de andere beleidsthema’s. De beleidsdoelstellingen die als prioritair bestempeld worden, hebben dan ook alle drie met de centrumvernieuwing te maken. De overige doelstellingen blijven jammer genoeg steken in vage actieplannen en acties. Het meerjarenplan ontbreekt in onze ogen dan ook duidelijk aan concrete draagkracht. Hetgeen we een gemiste kans vinden.

Ondanks dat de verkoop van de appartementen in het centrum alles behalve vlot verloopt, en het nog maar afwachten is of er überhaupt ooit zal begonnen worden aan de volgende fases van de centrumvernieuwing, legt het gemeentebestuur het uithangbord ‘Schuldenvrij’, waar ze in het verleden steeds graag mee uitpakten, langs zich neer.

De grote investeringen in de centrumvernieuwing zorgen er ook voor dat de geplande investeringen in de overige domeinen zoals mobiliteit en verkeersveiligheid, verenigingen en cultuur eerder beperkt blijven. De impact van de geplande investeringen aan de centrumvernieuwing, hebben niet enkel een effect op de overige beleidsdomeinen, ze treffen ook de financiële gezondheid van onze gemeente. De geplande investeringen in het dorpscentrum zijn zelfs dermate groot dat onze gemeente, op het einde van de bestuursperiode, achterblijft met een financiële kater van meer dan 1,9 miljoen euro aan schulden. Dit zelfs rekening houdend met de bijkomende toelage van Vlaanderen van 1,77 miljoen euro. Wij waren er nochtans van overtuigd, zo lazen we alvast in een opiniestuk van onze burgemeester, dat het bestuur van de gemeente As de ambitie had een voorbeeld te zijn voor de grotere steden en gemeenten omtrent het financieel beheer. Wij zijn alvast een illusie armer.

Meerjarenplan - Schuldenplan

Als CD&V-fractie kunnen wij niet akkoord gaan met de meerjarenplanning zoals deze vandaag voorligt. Ondanks het pleidooi van de burgemeester tijdens de installatievergadering om beter samen te werken over de partijgrenzen heen, vinden wij niet dat we de kans hebben gehad om volwaardig mee te werken aan dit meerjarenplan

Ter ondersteuning van onze negatieve stem op het meerjarenplan, hebben onze gemeenteraadsleden een aanvullende brief geschreven waarin zij per beleidsdomein voor de betrokken schepen terugkomen op de gemiste kansen van het meerjarenplan. Deze brief kunnen jullie hier integraal downloaden.

We hopen dat we op deze manier opnieuw te kunnen benadrukken dat  we ook in deze legislatuur garant willen staan voor constructieve oppositie. We zullen het meerjarenplan en de beleidskeuzes dan ook op de voet blijven volgen en zullen waar nodig proberen bij te sturen.

Mocht u verder toelichting willen bij onze standpunten, aarzel dan zeker niet één van onze gemeenteraadsleden te contacteren.

Vanwege de CD&V gemeenteraadsfractie

Anja Smets, Jan Baeten, Valeer Hoogmartens en Ben Knoops