Tijdens de installatievergadering werd door onze fractieleider Ben Knoops een nieuwjaarsbrief voorgelezen aan het nieuwe bestuur. Hierin worden voor de verschillende beleidsdomeinen de aandachtspunten van onze partij aangereikt om rekening mee te houden bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 

Hiermee willen we aan het bestuur duidelijk maken dat wij als CD&V-fractie graag constructief willen samenwerken om van onze gemeente een nog mooiere gemeente te maken. Ons motto blijft ook nu #SamenVoorAs.

Na afloop van de installatievergadering reikte burgemeester Tom Seurs meteen de hand aan alle partijen in oppositie om in een constructieve samenwerking tussen alle fracties te streven naar een krachtdadig beleid met de nodige inspraak voor alle inwoners. Wij kijken er alvast naar uit.

De volledige brief kan u hier terugvinden.

Beste burgemeester,
Beste schepenen,
Leden van de meerderheid,                              

Op de vierde dag van het nieuwe jaar mogen wij als vertegenwoordigers van onze inwoners de eed afleggen als gemeenteraadslid. Wij hopen als fractie dan ook dat, ondanks jullie absolute meerderheid, er ook in de volgende legislatuur plaats zal zijn voor constructieve oppositie. Wij hopen dat elk gemeenteraadslid de kans krijgt om zijn of haar mening te uiten, het woord te voeren of tussen te komen in een debat.

Zoals jullie reeds aankondigden, zal 2019 een overgangsjaar worden waarin het bestuur voornamelijk nog de geplande investeringen uit het huidige meerjarenplan zal realiseren. Toch zal 2019 ook een belangrijk jaar worden, aangezien het meerjarenplan 2020-2025 voor onze gemeente zal moeten worden opgemaakt. Ondanks wij als CD&V helaas geen deel uitmaken van de meerderheid willen we nu reeds, voor de verschillende beleidsdomeinen, de verantwoordelijke schepenen beleidspunten aanreiken om mee te nemen in het beleidsplan. Want zoals we reeds in de aanloop naar de verkiezingen lieten merken, willen wij graag constructief meewerken aan de toekomst van onze mooie gemeente.

We zijn er ons als fractie in oppositie van bewust dat jullie de mogelijkheid hebben om dit volledig langs jullie neer te leggen en ons op onze honger te laten. We hoorden de burgemeester de afgelopen maanden regelmatig zeggen dat samenwerking en wederzijds respect belangrijk zijn om samen werk te maken van een nog beter draaiende gemeente. Mede om die reden hebben we het geloof dat er bij de opmaak van het meerjarenplan rekening wordt gehouden met verschillende van onze bemerkingen.

Wij hopen dan ook dat jullie dit niet zien als onnodige kritiek maar als een bewijs dat we de komende legislatuur garant willen staan voor constructieve oppositie.  We zullen uiteraard het meerjarenplan en de beleidskeuzes op de voet volgen en waar nodig vanuit onze stoel proberen bij te sturen.

Vanwege CD&V gemeenteraadsfractie

Anja Smets, Jan Baeten, Valeer Hoogmartens en Ben Knoops

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.