Met de start van het nieuwe schooljaar zijn veel ouders bezorgd wanneer hun kinderen zich in het verkeer begeven, te voet of met de fiets. Nochtans is het belangrijk dat we meer kiezen voor deze alternatieven voor de auto: het is beter voor het milieu, voor de gezondheid en zorgt voor meer levenskwaliteit. 

Samen veilig terug naar school

Bij het begin van het nieuwe schooljaar willen we extra aandacht besteden aan de veiligheid van kinderen die met de fiets
(of te voet) naar school gaan. Kiezen voor de fiets, is kiezen voor beweging, het klimaat, veiligheid en de mogelijkheid om
vlot contact te leggen. Geen enkel ander vervoersmiddel combineert zoveel voordelen.  Om het schooljaar goed te laten beginnen, roepen we op om iedereen attent te maken op hun weggedrag en een veilige schoolomgeving. Want voor een veilig schoolbegin en meer verkeersveiligheid zorgen we samen! 

Tevens willen we ons bestuur blijven aansporen om in te zetten op een veiligere weginfrastructuur en omgeving. Zo waren we zeer kritisch in onze opmerkingen voor de herinrichting van onze dorpskern en vroegen we meer rekening te houden met de zachte weggebruiker!

Daarom sommen we graag volgende aandachtspunten nog even op, waar je de komende dagen best rekening mee houdt:

Om de fietsers extra aan te moedigen kan jij:

  • Je snelheid aanpassen, zeker in een zone 30, in de buurt van kinderen of aan een bushalte.
  • Sla je af aan een kruispunt? Fietsers die rechtdoor rijden hebben voorrang.
  • Geef het goede voorbeeld. Steek over aan het zebrapad en respecteer de verkeerslichten.

Ga je zelf met de fiets:

  • Zorg dat je goed zichtbaar bent: fluohesjes, reflecterende strips, felle kledij… En uiteraard degelijke fietsverlichting.
  • Kijk samen welke weg naar school de veiligste is. De kortste weg is misschien niet de veiligste. En misschien zijn er wel buurjongens of -meisjes die samen mee naar school kunnen.
  • Vergeet alvast je helm niet op te zetten.

Doe mee aan onze wedstrijd:

  • Print onze tekening, kleur hem in en  hang hem op een goed zichtbare plaats op (voor je raam,  aan de deur,...) 
  • Maak een leuke en grappige foto van jezelf met de  tekening en deel deze op onze Facebookpagina
  • De wedstrijd loopt van 31 augustus tot 30 september 2021
  • Vermeld zeker ook je leeftijd!  We voorzien 3 winnaars per leeftijdscategorie (kleuters / 1ste - 3de studiejaar / 4de - 6de studiejaar / ouder dan 12 jaar)

Samen maken we As verkeersveiliger! #SamenVoorAs