De vele positieve reacties die onze jongerenkandidaten na de verkiezingen van 2012 kregen vanuit de Asserse jeugd, heeft hen aangezet tot het oprichten van de jongerenwerking ‘JONG CD&V As/Niel-bij-As’. Ze stellen zich graag even aan U voor:

Wij van Jong CD&V As/Niel-bij-As hebben ons als doel gesteld om onze jeugdige spontaniteit te bundelen binnen een groep van jongeren die iets willen bijdragen aan onze gemeente.

Wij willen niet alleen een ploeg jonge en gedreven mensen zijn die 'politiek' iets dichter bij de jongeren van onze gemeente willen brengen, maar we willen vooral samenkomen om na te denken over de ‘inhoud’. Die inhoud bevat vele thema’s: jeugdwerking, cultuur, sport, milieu, maatschappij, ruimtelijke ordening, buurtwerking,…

Voor ons is politiek geen “ver van mijn bed”-show, maar een dagdagelijkse inzet. Als Jong CD&V As/Niel-bij-As zullen we steeds met een open vizier de wereld tegemoet kijken.

Naast de serieuze kant van onze werking, zullen we uiteraard ook voldoende ruimte vrijmaken voor  ontspannende activiteiten. Zo organiseren we jaarlijks een "Algemene kennis"-quiz.

Voel je het kriebelen? Heb je vragen? Aarzel dan zeker niet om onze voorzitter Jan Baeten te contacteren

Jong CD&V As/Niel-bij-As Logo